วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัดคำนามเอกพจน์ - คำนามพหูพจน์


คราวนี้นักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดกันเถอะค่ะ อ่านคำสั่งก่อนนะค่ะ *อย่าลืมนะค่ะ Try to practise English every day, you'll be better.
Exercise I Fill in the blank in the plural form.
1. a motorcycle - ..............................
2. a refrigerator - .............................
3. a louse - .............................
4. a child - ..............................
5. a fireman - ..............................
6. a witch - ..............................
7. a storey - ..............................
8. a handkerchief - ..............................
9. a janitor - ..............................
10.a wolf - ..............................
11. a buffalo - ..............................
12.a mangosteen - ..............................
13.a goose - ..............................
14.a person - ..............................
15.a piano - ..............................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น