วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

การบ้านนร.เรียนปรับพื้นฐาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/4 ทุกคนที่เรียนปรับพื้นฐานกับครูอร อย่าลืมทำการบ้านนะค่ะ การบ้านในใบงานหน้า19-21 เรื่อง carpenter , Autumn and Holy's Birthday Party อย่าเพิ่งร้องอู้หู เยอะจัง ไม่เยอะเลย ไม่ยากด้วย ลองทำดูนะค่ะ ถ้านักเรียนคนไหนได้ทำจะรู้ว่า จิ๊บๆ
- carpenter หาคำศัพท์ที่ไม่รู้ , เลือกคำตอบที่ถูก 3 ข้อ และเขียนคำศัพท์ที่อธิบายคำว่า carpenter
- Autumn หาคำศัพท์ที่ไม่รู้ , เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 4 ข้อ
- Birthday Party ตอบคำถาม 5 ข้อนะค่ะ
* เห็นไหมไม่ยากเลย พยายามหน่อยนะค่ะ ใครงง ถามครูได้นะค่ะทางเมลล์ koonitchisa@gmail.com
26 เมษายน 2553 เวลา 10.10น.

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

Once upon a time there were three little pigs and the time came for them to leave home and seek their fortunes.

Before they left, their mother told them " What ever you do , do it the best that you can because that's the way to get along in the world

The first little pig built his house out of straw because it was the easiest thing to do.
The second little pig built his house out of sticks. This was a little bit stronger than a straw house.

The third little pig built his house out of bricks.

One night the big bad wolf, who dearly loved to eat fat little piggies, came along and saw the first little pig in his house of straw. He said "Let me in, Let me in, little pig or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in!"

"Not by the air of my chinny chin chin", said the little pig.

But of course the wolf did blow the house in and ate the first little pig.
The wolf then came to the house of sticks"Let me in ,Let me in little pig or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in" "Not by the hair of my chinny chin chin", said the little pig. But the wolf blew that house in too, and ate the second little pig.
The wolf then came to the house of bricks.
" Let me in , let me in" cried the wolf
"Or I'll huff and I'll puff till I blow your house in"
"Not by the air of my chinny chin chin" said the pigs.
Well, the wolf huffed and puffed but he could not blow down that brick house.
But the wolf was a sly old wolf and he climbed up on the roof to look for a way into the brick house.
The little pig saw the wolf climb up on the roof and lit a roaring fire in the fireplace and placed on it a large kettle of water.
When the wolf finally found the hole in the chimney he crawled down and KERSPLASH right into that kettle of water and that was the end of his troubles with the big bad wolf.
The next day the little pig invited his mother over . She said "You see it is just as I told you. The way to get along in the world is to do things as well as you can." Fortunately for that little pig, he learned that lesson. And he just lived happily ever after!
Answers the question from the story.
1. How many pigs are there in the story.
2. What kind of material does the first pig use for his house?
3. Which house is the strongest in your opinion?
4. What does their mother say before going out?
5. Please summarize the short story?

ภัยผู้หญิง
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัดคำนามเอกพจน์ - คำนามพหูพจน์


คราวนี้นักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดกันเถอะค่ะ อ่านคำสั่งก่อนนะค่ะ *อย่าลืมนะค่ะ Try to practise English every day, you'll be better.
Exercise I Fill in the blank in the plural form.
1. a motorcycle - ..............................
2. a refrigerator - .............................
3. a louse - .............................
4. a child - ..............................
5. a fireman - ..............................
6. a witch - ..............................
7. a storey - ..............................
8. a handkerchief - ..............................
9. a janitor - ..............................
10.a wolf - ..............................
11. a buffalo - ..............................
12.a mangosteen - ..............................
13.a goose - ..............................
14.a person - ..............................
15.a piano - ..............................plural noun คำนามพหูพจน์ ( plural noun) คืออะไร
ก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่าคำนามก่อนนะค่ะ คำนาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คำนามนับได้ (countable nouns) และคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun) คำนามนับได้มี 2 พจน์คือรูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ เข้าเรื่องเลยนะค่ะ
สิ่งของ 1 ชิ้นมีค่าเป็น เอกพจน์ เมื่อเป็นสิ่งของ 2 ชิ้น ก็จะเป็นพหูพจน์ เช่น a book เป็น books มีกฎการเปลี่ยนจากคำนามเอกพจน์ (singular) เป็นคำนามพหูพจน์ (plural) ดังนี้ นะจ๊ะหนูๆ
1. คำนามทั่วไปเติม s เช่น a bird - birds
2. คำนามที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh,ch, o, x เติม es ยกเว้น คำนามที่ลงท้ายด้วย o หน้าo เป็นสระให้เติม s เช่น studios
3. คำนามที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i เติม es ยกเว้น หน้า y เป็นสระเติม s เช่น boys
4. คำที่ลงท้ายด้วย f, fe เปลี่ยนเป็น v เติม es เช่น knife - knivesยกเว้น roofs, handkerchiefs, gulfs เป็นต้น
5. คำนามที่ไม่เติม s เมื่อเป็นพหูพจน์ เช่น man - men, child-children,
ox - oxen, mouse - mice เป็นต้น
6. คำนามบางคำไม่เติม s เมื่อเป็นพหูพจน์ เช่น fish, deer, sheep เป็นต้น